QNS công bố thông tin v/v nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Võ Khắc Lương Quang

Công ty CP Đường Quảng Ngãi -  QNS - công bố thông tin v/v nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Võ Khắc Lương Quang - Trưởng phòng KCS Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Quyết định

 
cong ty mia duong quang ngai