QNS thông báo đến Quý cổ đông về việc nhận cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo đến Quý cổ đông về việc nhận cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Ngày nhận: 05/3/2020.

cong ty mia duong quang ngai