QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty: ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Mã chứng khoán giao dịch : QNS.

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.642.720 CP ( tỷ lệ 4,61%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP.

 
cong ty mia duong quang ngai