QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty:
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 713.585 CP ( tỷ lệ 0,29%).
 
cong ty mia duong quang ngai