QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Minh Thuận.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Trung tâm Giống mía Quảng Ngãi – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 56.160 CP (tỷ lệ 0,0157%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 56.160 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết  tài chính gia đình.
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/8/2019 đến ngày 10/9/2019
cong ty mia duong quang ngai