QNS thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018

Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/5/2019.

Tỷ lệ: 10:2 ( Người sở hữu 10 CP thì được nhận 2 CP mới)

Văn bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

cong ty mia duong quang ngai