QNS thông báo nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2018

Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2018.

Ngày nhận: 14/01/2019.

Tỷ lệ: 5% ( 500 đồng/ 1 cổ phiếu)

Văn bản thông báo

Mẫy Giấy đề nghị chuyển khoản

Mẫu Giấy ủy quyền

 
cong ty mia duong quang ngai