QNS thông báo nhận cổ tức còn lại của năm 2021 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo nhận cổ tức còn lại của năm 2021 bằng tiền mặt.
Tỷ lệ: 20%/cổ phiếu.
Ngày nhận: 06/5/2022.
cong ty mia duong quang ngai