QNS thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Văn bản thông báo

Mẫu Phiếu đăng ký tham dự

Mẫu Giấy ủy quyền

 
cong ty mia duong quang ngai