QNS thông báo về việc nhận cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2019

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi -QNS- thông báo về việc nhận cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2019.

Tỷ lệ: 5%/cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/9/2019.

Ngày thực hiện: 16/9/2019.

Văn bản Thông báo

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản

Mẫu Giấy ủy quyền

cong ty mia duong quang ngai