QNS tuyển dụng nhân sự làm việc tại Nhà máy Bánh kẹo Biscafun

QNS tuyển dụng nhân sự làm việc tại Nhà máy Bánh kẹo Biscafun, chi tiết:
Số lượng: 09 người.
                   02 Kỹ sư R&D         
                   01 NV Thống kê sản xuất
                   01 Kỹ sư Cơ khí
                   01 NV Kỹ thuật điện lạnh
                   01 Kỹ sư Điện 
                   01 NV Kỹ thuật điện
                   01 NV  bảo trì và sửa chữa Cơ khí
                   01 Lập trình viên quản lý hệ thống CNTT
Thời gian nhận hồ sơ:
          Từ khi có thông báo cho đến hết ngày 20/6/2024.
Điện thoại:  0255.3726.139, 0255.3726.336
Email: tuyendung@qns.com.vn, vanthu@biscafun.com.vn
Link Thông báo
cong ty mia duong quang ngai