QNS tuyển dụng nhân sự làm việc tại Nhà máy Bia Dung Quất

QNS tuyển dụng nhân sự làm việc tại Nhà máy Bia Dung Quất - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Số lượng 08 người, chi tiết như sau: 02 công nhân công nghệ; 03 công nhân vận hành máy; 03 công nhân chất thành phẩm.

Chi tiết

cong ty mia duong quang ngai