Quy định về cấp lại, cấp mới số chứng nhận sở hữu cổ phần

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi quy định về việc cấp lại, cấp mới Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Chi tiết trong văn bản đính kèm

Quy định

Mẫu đơn

 
cong ty mia duong quang ngai