Sản phẩm Đường An Khê đạt chứng nhận OCOP 4 sao

Ngày 09 tháng 3 năm 2023, tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, sản phẩm Đường An Khê bao gồm 3 nhãn hàng Đường kính trắng, Đường tinh luyện và Đường vàng Đường An Khê chính thức được UBND tỉnh Gia Lai quyết định công nhận phân hạng sản phẩm OCOP đạt 4 sao (****). 
 
Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (One Commune One Product - OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực, gia tăng giá trị đầu tiên được Việt Nam triển khai trên toàn quốc. Chương trình là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, ra đời nhằm thực hiện bền vững các tiêu chí về sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt khu vực nông thôn. Theo đó, trọng tâm chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế tại mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện.
 

Ông Nguyễn Hoàng Phước (người đứng giữa) – Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê tại Lễ công bố và nhận Giấy chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP. 

Nắm bắt được vai trò và ý nghĩa của Chương trình, kể từ năm 2022, Nhà máy Đường An Khê – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đóng trên địa bàn Thôn 2, xã Thành An, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai với các sản phẩm đặc trưng, chủ lực: Đường kính trắng Đường An Khê, Đường tinh luyện Đường An Khê và Đường vàng Đường An Khê đã triển khai đăng ký và hoàn thiện hồ sơ, phục vụ hoạt động đánh giá chứng nhận phân hạng sản phẩm của Hội đồng đánh giá chứng nhận OCOP tỉnh Gia Lai.
 
 
 
 
Với kết quả đạt được, các sản phẩm Đường An Khê chính thức được UBND tỉnh Gia Lai quyết định công nhận phân hạng sản phẩm OCOP đạt 4 sao (****)  vào ngày 18 tháng 01 năm 2023, kết quả công nhận có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ ngày ký và được kiểm tra định kỳ hàng năm theo quy định. 
Tôn Ngọc Hà - KCS QNS
cong ty mia duong quang ngai