Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty- Bà Nguyễn Thị Kim Nguyệt - vợ ông Nguyễn Hữu Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Văn bản 

 
cong ty mia duong quang ngai