Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ( Ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty).

Văn bản

cong ty mia duong quang ngai