Thông báo mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Trịnh Tuấn Minh

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Trịnh Tuấn Minh.

Văn bản thông báo

 
cong ty mia duong quang ngai