Thông báo nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015.

Văn bản

Giấy ủy quyền

Giấy đề nghị chuyển khoản

cong ty mia duong quang ngai