Thông báo nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt còn lại của năm 2015

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo đến Quý cổ đông về việc nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt còn lại của năm 2015.

Văn bản  /   Mẫu Giấy đề nghị CK  /  Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức

 
cong ty mia duong quang ngai