Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014

Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014.

Văn bản

Mẫu Giấy ủy quyền

Mẫu Giấy đề nghị trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng chuyển khoản

cong ty mia duong quang ngai