Thông báo về việc bà Hồ Nguyên Thủy báo mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo về việc bà Hồ Nguyên Thủy báo mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. 

Theo đó trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo này trên Website Công ty, nếu không nhận được thông tin tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Sổ CNSHCP nêu trên, thì Công ty sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Sổ CNSHCP cho cổ đông Hồ Nguyên Thủy theo quy định của pháp luật.

Văn bản thông báo

 
cong ty mia duong quang ngai