Thông báo về việc nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi Thông báo về việc nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2014.

Văn bản

Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản

cong ty mia duong quang ngai