Thông báo về việc ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Thông báo về việc ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 .

Văn bản thông báo

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản

Mẫu Giấy ủy quyền nhận cổ tức

 
cong ty mia duong quang ngai