Thông báo v/v chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2012

 Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo v/v chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2012.

Văn bản thông báo

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

cong ty mia duong quang ngai