Thông báo v/v trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo về việc  trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.

Văn bản thông báo

cong ty mia duong quang ngai