Thông báo v/v ứng cổ tức đợt 1 năm 2013

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo v/v ứng cổ tức đợt 1 năm 2013.

Chi tiết

Giấy đề nghị chuyển khoản

Giấy ủy quyền

cong ty mia duong quang ngai