Thông báo v/v ứng cổ tức đợt 2 năm 2013

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo v/v ứng cổ tức đợt 2 năm 2013.

Văn bản

Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản

cong ty mia duong quang ngai