Ông Trần Ngọc Phương

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường Quảng Ngãi

cong ty mia duong quang ngai